Spis treści:

1.NEUROLOGIA

 • Nowoczesne metody fizjoterapii
  Przykłady stymulacji metodami neurofizjologicznymi dzieci do aktywności w czynnościach życia codziennego: metoda NDT-Bobath, Vojty, Peto, PNF, SI, Castillo Morales.
 • Rozwój dziecka
  Prawidłowy rozwój dziecka i jego zaburzenia.
 • Choroby neurologiczne wieku dziecięcego oraz przykłady stymulacji
  • Mózgowe porażenie dziecięce
  • Choroby rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych
  • Urazy ośrodkowego układu nerwowego
  • Wrodzona przepuklina oponowo-rdzeniowa
  • Postępowanie fizjoterapeutyczne z noworodkiem przedwcześnie urodzonym
  • Fizjoterapia niemowląt i dzieci chorych na artrogrypozę
  • Fizjoterapia dzieci z asymetrią
  • Porażenie splotu ramiennego u noworodka
  • Miejsce metody Prechtla we współczesnej fizjoterapii
 • Logopedia
  Ocena logopedyczna noworodków i niemowląt.

2.SKOLIOZY I WADY POSTAWY

 • Wady postawy
 • Skoliozy

3.ORTOPEDIA

 • Stopa
 • Kolano
 • Kończyna górna
 • Staw biodrowy
 • Kinesiology taping w ortopedii
 • Choroba Osgood-Schlattera
 • Zerwanie więzadła krzyżowego przedniego u dziecka (ACL)
 • Złamania kości

4.CHOROBY GENETYCZNE

 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Downa
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Pradera-Willego
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Cri du chat
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Ehlersa-Danlosa
 • Mukowiscydoza
 • Zespół Aperta
 • Zespół Retta

5.INNE SCHORZENIA

 • Rehabilitacja oddechowa u dzieci
 • Stymulacja propriocepcji przy użyciu trampoliny w schorzeniach neurologicznych i w uszkodzeniach narządów ruchu
 • Fizjoterapia w chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży
 • Terapia dzieci w wodzie (przykłady i zasady pracy z dziećmi w wodzie, koncepcja pracy według koncepcji Halliwick, koncepcja Watsu - przykłady wybranych technik)
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Moebiusa
 • Kynoterapia jako metoda terapii dzieci
 • Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS)
 • Fizjoterapia w uogólnionej hipermobilności stawowej
 • Terapia moczenia nocnego dzieci za pomocą osteopatii
 • Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego u dzieci
 • Diagnoza i terapia urazu okołoporodowego w osteopatii pediatrycznej – spojrzenie subiektywne
 • Fizjoterapia dzieci po oparzeniach