Spis treści:

TOM 1

1.NEUROLOGIA

 • Prawidłowy rozwój dziecka i zaburzenia rozwoju
  • 1. miesiąc życia
  • 2. miesiąc życia
  • 3. miesiąc życia
  • 4. i 5. miesiąc życia
  • 6. miesiąc życia
  • 7. miesiąc życia
  • 8.–9. miesiąc życia
  • 10.–12. miesiąc życia
  • 18. miesiąc życia
  • Kamienie milowe w rozwoju psychoruchowym dziecka 0–12 r.ż. Wspomaganie rozwoju według koncepcji NDT Bobat
 • Choroby neurologiczne wieku dziecięcego
  • Mózgowe porażenie dziecięce
  • Choroby nerwowo-mięśniowe
  • Nabyte uszkodzenie mózgu (Acquired Brain Injury, ABI)
  • Przepuklina oponowo-rdzeniowa
  • Kinesiology Taping – plastrowanie dynamiczne w neurologii
  • Fizjoterapia w chorobach nerwowo-mięśniowych
 • Przykłady stymulacji dzieci do aktywności w czynnościach życia codziennego metodami neurofizjologicznymi
  • Metoda NDT Bobath
  • Proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie (Proprioceptive Neuro muscular Facilitacion, PNF)
  • Metoda Vojty
  • Integracja sensoryczna
  • Terapia według koncepcji Castillo Moralesa
  • Kontrola równowagi ciała u dzieci
  • Terapia ręki u dzieci – podstawowe sposoby rozwiązywania problemów w zakresie grafomotoryki
  • Terapia ręki u dzieci – podstawowe sposoby rozwiązywania problemów w zakresie motoryki małej ręki
  • Aquakinezyterapia funkcjonalna – zastosowanie w usprawnianiu dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi
  • Terapia krótkowzroczności nabytej u dzieci metodą manipulacji powięzi – studium przypadku
  • Usprawnianie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Metodą Ruchu
  • Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
  • Zastosowanie przyborów w Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Wspomaganie terapii dziecka z autyzmem metodą Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
  • Wybrane elementy terapii neurotaktylnej dr Svetlany Masgutovej wykorzystywane w pracy z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – ADHD
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne z noworodkiem przedwcześnie urodzonym
  • Powikłania wcześniactwa
  • Mechanizmy dysfunkcji narządów ruchu
  • Zastosowanie gniazdek
  • Pielęgnacja wcześniaka
  • Opieka nad dzieckiem – techniki postępowania z dzieckiem wcześnie urodzonym
  • Stymulacja wzroku dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Postępowanie rehabilitacyjne w artrogrypozie
  • Fizjoterapia dzieci chorych na astrogrypozę – ćwiczenia
 • Fizjoterapia dzieci z asymetrią
 • Porażenie splotu ramiennego u noworodka
 • Miejsce metody Prechtla we współczesnej fizjoterapii. Wprowadzenie do oceny globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla
 • Logopedia
  • Ocena logopedyczna noworodków i niemowląt
  • Logopedia w świetle metody NDT-Bobath
 • Dyspraksja u dzieci – przykład terapii
 • Reedukacja chodu dzieci ze spastycznością kończyn dolnych
 • Zaburzenia równowagi u dzieci – przykłady ćwiczeń

2.SKOLIOZY I WADY POSTAWY

 • Wady postawy
  • Badanie postawy ciała
  • Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej
  • Wady postawy w płaszczyźnie czołowej
  • Wady klatki piersiowej
  • Kinesiology Taping w wadach postawy i skoliozach
  • Kompleks kręgosłup – miednica – kończyny dolne. Wykorzystanie funkcjonalnych zależności w terapii wad postawy ciała dzieci i młodzieży
  • Postępowanie fizjoterapeutyczne w przebiegu choroby Scheuermanna
 • Skoliozy
  • Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz
  • Leczenie skolioz – postępowanie
  • Nowoczesne metody leczenia zachowawczego skolioz
  • Leczenie skolioz – zalecane ćwiczenia
  • Diagnostyka i terapia skolioz według Metody FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
  • Poziom sprawności fizycznej a realizacja specyficznej fizjoterapii w przebiegu skoliozy idiopatycznej
  • Wprowadzenie do metody FED
 • Postawa ciała i jej profilaktyka u dzieci w wieku szkolnym
  • Czym jest postawa ciała
  • Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
  • Niezbędnik kształtowania postawy
  • Ćwiczenia profilaktyczne

Spis treści:

TOM 2

1.ORTOPEDIA

 • Leczenie ograniczeń ruchomości stopy u dzieci
  • Najpowszechniejsze deformacje stopy
  • Ograniczenia ruchomości stawu skokowego i stopy
  • Mobilizacje stawu skokowego stopy
  • Leczenie i rehabilitacja ograniczonej ruchomości stopy
  • Materiały dla rodziców
   - Deformacje stopy
   - Przykładowy zestaw ćwiczeń dla dziecka ze stopą płaską
   - Praca z dzieckiem ze stopą wydrążoną
  • Wkładki ortopedyczne dla dzieci. Kiedy je stosować i jak dobierać?
 • Choroby neurologiczne wieku dziecięcego
  • Najpowszechniejsze deformacje stawu kolanowego
  • Mobilizacje i terapia manualna w leczeniu stawu kolanowego
  • Leczenie i rehabilitacja ograniczeń ruchomości stawu kolanowego
  • Ćwiczenia korekcyjne w koślawości stawów kolanowych u dzieci
 • KinesiologyTapingw ortopedii
 • Kręcz szyi pochodzenia mięśniowego – sposoby postępowania fizjoterapeutycznego
 • Profilaktyka i postępowanie rehabilitacyjne w przypadku choroby Osgood-Schlattera
  • Diagnostyka
  • Leczenie
  • Postępowanie rehabilitacyjne
  • Metody wspomagające leczenie
 • Ćwiczenia poprawiające sprawność ręki u dzieci
  • Terapia ręki
 • Fizjoterapia dzieci z dysplazja stawu biodrowego
  • Postępowanie rehabilitacyjne w dysplazji stawu biodrowego
 • Rehabilitacja po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego u dziecka (ACL – anteriorcruciateligament)
 • Złamania kości
  • Fizjoterapia po złamaniach kości kończyn górnych u dzieci
  • Fizjoterapia po złamaniach kości kończyn górnych u dzieci – przykładowy zestaw ćwiczeń
  • Fizjoterapia po złamaniach kości kończyn górnych u dzieci – przykładowy zestaw ćwiczeń
  • Fizjoterapia po złamaniach kości kończyn górnych u dzieci
  • Rehabilitacja po złamaniach w obrębie kończyn dolnych u dzieci
  • Rehabilitacja po złamaniach w obrębie kończyn dolnych u dzieci – przykładowy zestaw ćwiczeń
 • Fizjoterapia w urazach kręgosłupa u dzieci

2.CHOROBY GENETYCZNE

 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Downa
  • Podziały zespołu Downa
  • Cechy dysmorficzne
  • Rozwój fizyczny
  • Objawy zespołu Downa
  • Diagnostyka u niemowląt i dzieci z zespołem Downa
  • Terapia w zespole Downa
  • Postawa ciała dzieci z Trisomią 21
  • Trisomia 21. Nadmierna ruchomość stawów – testy
  • Zastosowanie masażu Shantala we wspomaganiu prawidłowego rozwoju u dziecka z zespołem Downa
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Pradera-Williego
  • Rozwój dzieci z PWS
  • Wady postawy u dzieci z PWS
  • Cechy dysmorficzne
  • Koncepcja programu MNRI w rehabilitacji dzieci z zespołem Pradera-Williego
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Cridu chat
  • Diagnostyka, badania, sposoby dziedziczenia
  • Objawy choroby i rozwój dziecka
  • Metody terapii
  • Przykłady ćwiczeń
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Ehlersa-Danlosa
  • Wprowadzenie
  • Objawy kliniczne
  • Terapia
  • Zespół Ehlersa-Danlosa – propozycje ćwiczeń
 • Mukowiscydoza (mucoviscidosis)
  • Mukowiscydoza – objawy
  • Fizjoterapia w mukowiscydozie
  • Aktywność fizyczna w mukowiscydozie
  • Ćwiczenia stosowane w mukowiscydozie
 • Zespół Aperta
 • Zespół Retta

3.INNE SCHORZENIA

 • Rehabilitacja oddechowa u dzieci
  • Ćwiczenia oddechowe
 • Stymulacja propriocepcji przy użyciu trampoliny w schorzeniach neurologicznych i w uszkodzeniach narządów ruchu
  • Przykładowe ćwiczenia na trampolinie
 • Fizjoterapia w chorobach nowotworowych u dzieci i młodzieży
  • Ćwiczenia wzmacniające obręcz barkową
  • Ćwiczenia ogólnokondycyjne
  • Ćwiczenia oddechowe
 • Terapia w wodzie
  • Fizyczne właściwości wody i ich wykorzystanie w terapii
  • Filozofia pracy w wodzie
  • Zasady bezpieczeństwa i higieny
  • Wybrane metody i koncepcje pracy w wodzie
  • Koncepcja Watsu®
  • Planowanie terapii
  • Kursy oraz ich akredytacja
  • Rola i znaczenie zabawy – zastosowanie zabawy w terapii z wykorzystaniem środowiska wodnego
 • Fizjoterapia niemowląt i dzieci z zespołem Moebiusa
  • Przykładowe ćwiczenia
 • Kynoterapia jako metoda terapii
  • Zastosowanie kynoterapii podczas zajęć z dziećmi z trisomią 21
  • Ćwiczenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zajęć z kynoterapii
 • Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, MIZS (arthritischronicajuvenilis)
  • Opis jednostki chorobowej
  • Przykłady ćwiczeń
  • Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS). Alternatywa codziennej rehabilitacji − ćwiczenia w wodzie
  • Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) – w aspekcie terapii ręki
 • Fizjoterapia w uogólnionej hipermobilności stawowej
  • Metody oceny uogólnionej ruchomości stawowej
  • Fizjoterapia w przebiegu uogólnionej hipermobilności stawowej
 • Terapia moczenia nocnego dzieci za pomocą osteopatii
 • Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego u dzieci
  • Fizjoterapia dzieci po zabiegach kardiochirurgicznych
  • Rehabilitacja kardiologiczna dzieci w warunkach ambulatoryjnych
  • Rehabilitacja kardiologiczna dzieci w warunkach domowych
  • Postępowanie rehabilitacyjne u dzieci po transplantacji serca
 • Diagnoza i terapia urazu okołoporodowego w osteopatii pediatrycznej – spojrzenie subiektywne
 • Fizjoterapia dzieci po oparzeniach
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne z dzieckiem urodzonym przedwcześnie. Opis przypadku
 • Choroba Legg-Calve-Perthesa – wytyczne postępowania rehabilitacyjnego Piśmiennictwo