Pasywnie wykonywany ruch korekcyjny skoliozy piersiowo-lędźwiowej - ruch w pozycji stojącej

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem