Pasywnie wykonywany ruch korekcyjny skoliozy piersiowo-lędźwiowej - ruch w pozycji siedzącej

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem