Pliki
Dział
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Ćwiczenia w pozycjach niskich

Ćwiczenie mięśni brzucha

Ćwiczenia w pozycjach niskich

Przenoszenie rąk ku górze i dołowi

Fizjoterapia oddechowa u dzieci z mukowiscydozą

Badanie przedmiotowe

Fizjoterapia oddechowa u dzieci z mukowiscydozą

Wywiad z pacjentem

Przykładowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zespołem Turnera

Ćwiczenie 9

Przykładowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zespołem Turnera

Ćwiczenie 8

Przykładowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zespołem Cri du Chat

Ćwiczenie 7

Przykładowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zespołem Cri du Chat

Ćwiczenie 6

Przykładowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zespołem Cri du Chat

Ćwiczenie 5

Przykładowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zespołem Cri du Chat

Ćwiczenie 4

Przykładowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zespołem Cri du Chat

Ćwiczenie 3

Przykładowe ćwiczenia fizjoterapeutyczne dla dzieci z zespołem Cri du Chat

Ćwiczenie 2